[English] [français]

Anastasia Litina - University of Ioannina

Anastasia Litina (University of Ioannina) will present “Diversity on the Screen”, with Skerdi Zanaj and Manthos Delis.